NEDEN CHIESI?

Kültürümüz cesaret ve merak duygusuna sahip insanlara hitap eder. Chiesi olarak yenilikçi çözümler bulmaya ve yeni zorlukları kucaklamaya odaklanırız. Yaptığımız her seçim, hem topluluğumuz hem de gezegenimiz üzerinde olumlu bir etki yaratma isteği ile şekillenmiştir.

 Her duygunun bir an olduğuna ve her anın hayat demek olduğuna yürekten inanıyoruz. Görmek istediğimiz değişim biziz. Siz de değişimin bir parçası olmak istemez misiniz?

ÇEŞITLILIKLERI BARINDIRAN EKIBIMIZE KATILIN

Chiesi'de, herkesin işini en iyi şekilde yapabileceği ve hedeflerine ulaşabileceği bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıyız. Yaşamın her kesiminden en iyi yetenekleri ve insanları çekmek için empati, özgünlük ve farklı bakış açılarına önem veriyoruz.

İnsanların kendilerini ifade etmekte özgür hissettikleri olumlu bir ortam yaratmak her zaman en önemli önceliğimiz olmuştur. Çünkü biliyoruz ki, kendinizi en iyi şekilde gerçekleştirmeniz yenilik üretmenin, yaratıcılığı geliştirmenin ve refahı artırmanın ilk adımıdır.

Chiesi'de şunları sağlamak istiyoruz:

-    Empatiyi somut eylemlere dönüştürmek 
-    Genel olarak kapsayıcılığı ve kabul ediciliği teşvik etmek
-    Kapsayıcı liderlik ve kişisel hesap verebilirlik kültürünü geliştirmek
-    Çeşitlilik barındıran ekipler oluşturmak, ekip çalışmasını ve ortak çabaları teşvik etmek
-    Cinsiyet eşitliği sağlamak ve engellilik durumlarını kucaklayacak koşullar yaratmak
-    Yerel ve küresel topluluk üzerinde olumlu bir etki yaratarak kapsayıcı bir topluma geçişi yönlendirmek
-    Azınlıklara ve yeterince temsil edilmeyen gruplara istihdam fırsatları sunarak kültürel çeşitliliği desteklemek

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, başarımızın temel bileşenleridir. Empati, alışkanlık haline getirdiğimiz bir tavırdır.

Bize göre sağlıklı bir dünya herkesin farklı olduğu bir dünyadır.

BIZ BUYUZ