Γίνε μέλος μιας οικογένειας

Έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα για να διασφαλίσουμε ότι η Chiesi είναι ένας θετικός και υγιής χώρος εργασίας, βασισμένος στην αρμονία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, όπου ο καθένας μπορεί να αισθάνεται άνετα και ικανός να εκφράσει τον εαυτό του, τα ταλέντα του και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Δεσμευόμαστε να:

- δημιουργούμε ένα χώρο εργασίας, όπου ο καθένας βρίσκει εξατομικευμένες λύσεις που διευκολύνουν την αρμονία της προσωπικής και εργασιακής του ζωής

- αναγνωρίζουμε ότι η προσωπική ευημερία είναι πηγή ενέργειας και παρακίνησης και μπορεί να επηρεάσει θετικά την απόδοσή μας

- διασφαλίζουμε ότι η σωματική και ψυχολογική ευημερία αποτελούν τη βάση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, καλών εργασιακών και προσωπικών σχέσεων, σεβασμού των άλλων και ενσωμάτωσης όλων, χωρίς αποκλεισμούς.

Το Πρόγραμμα Chiesi People Care καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ανακάλυψε τις πρωτοβουλίες μας σε τοπικό επίπεδο